Technologie

Domy mieszkalne w technologii szkieletowej

Do budowy domów używamy drewna sortowanego, dobrej jakości. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej są wytwarzane, suszone i impregnowane w naszym tartaku i stolarni. Współczynnik przenikania ciepła K dla całego domu jest mniejszy od 0.30 W/m2, co powoduje, że wydatki na ogrzewanie są optymalnie niskie.  Oferujemy także rozwiązania w zakresie konstrukcji i architektury z uwzględnieniem propozycji Klientów.  Prowadzimy budowę od przygotowania dokumentacji technicznej aż do wykonania „pod klucz”. Zakres wykonywanych robót określa Zamawiający.

Domy w technologii sumikowo-łątkowej

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne domów wykonywane są w technologii „sumikowo-łątkowej”  Metodą tą budowano domy w Polsce już w średniowieczu. Szkielet stanowią podwaliny oraz słupy pionowe z wyfrezowanymi gniazdami, tzw. „łątki”.  Między słupy wsuwane są belki poziomo, tzw. „sumiki”.  W przypadku naszych domów łątki mają wymiar 15×15 cm, a sumiki 5,2×15 cm. Do złożenia ścian nie używa się ani wkrętów, ani gwoździ. Domy są wyjątkowo suche i dlatego polecamy je w sytuacji, gdy mają być zamieszkiwane sezonowo. Dodatkowym walorem jest przyjemny zapach drewna. Współczynnik przenikania dla całego domu w proponowanych w ofercie domach wynosi około K=0,5W/m2.  Wystarcza to, aby w upały było chłodno, a jesienią i wiosną można było utrzymać temperaturę pokojową, przy dostarczeniu małej ilości energii.